หลงผิด

posted on 02 Aug 2008 11:22 by thanos

หลงผิดหลงผิดหรือดีลูชั่น (Delusion)

เป็นเรื่องของการคิดผิดหรือเชื่อผิด อันยากจะลบล้างหรือสั่นคลอนได้ด้วยเหตุผล  ถ้าหลงผิดติดเเน่นถาวรถือว่าเป็นความคลอนได้ด้วยเหตุผล  ถ้าหลงผิดเเน่นถาวรถือว่าเป็นความคิดแปรปรวนหรือความคิดคนบ้า  อินเชนดีลูชั่น(Insane Delusion)อาจต้องบำบัดเยียวยา           

หลงผิดที่พบเสมอมี 2 อย่างคือ หลงผิดคิดว่าจะถูกปองร้าย(persecution)กับ หลงผิดคิดว่าตนใหญ่ (Grandeur ideas)

Credit : โดยหนังสือ Psy - Q เชิงอรรถจิตวิทยา   โดย กิติกร มีทรัพย์  สำนักพิมพ์ มติชน ราคาเล่มละ 156 บาท

Comment

Comment:

Tweet