การจูงใจเเละสะกดจิต

posted on 02 Aug 2008 11:22 by thanos

การจูงใจเเละสะกดจิต 

การจูงใจ(Suggestion)เป็นการใช้หลักจิตวิทยาโน้มนำด้วยคำพูดด้วย่ทาทาง โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้ผุ้อื่นเกิดความเชื่อตาม เกิดการกระทำตาม หรือปฏิบัติตามโดยไม่รุ้ตัว อันจะนำไปสู่สะกดจิต (Hypnosis)ได้ในที่สุด           

การจูงใจในระดับบุคคลที่กระทำกันเป็นประจำก็คือ พ่อเเม่จูงใจ (สอน)ลูก เพื่อนจูงใจ(ชวน)เพื่อน เจ้านายจูงใจ(เเนะนำการทำงาน)ลุกน้องการจูงใจผู้อื่นเรียกว่า เฮเทอโร ซักเจสชั่น (Hetero Suggestion)เเละการชักจูงใจตนเองเรียกว่า ออโต ซักเจสชั่น(Auto Suggestion) คนเราจูงใจตนเองได้ด้วย           

การจูงใจในระดับฝูงชน (Mass)ท่ชัดเจนที่สุดก็คือ การโฆษณาสินค้า เช่น ตูงใจว่า "ต้องดื่มอย่างนี้จึงดีที่สุด" เป็นต้นเมือ่การจูงใจเเยบบลขึ้น  จะทำให้ผู้ถูกจูงใจลุ่มหลง เคลิบเคลิ้ม เห็นดีเห็นชอบ หรือ เกิดอารมณ์ตามรุนเเรงโดยขาดการคิดใคร่ครวญคำว่า สะกดจิต มีความหมายว่า หลับ คือ สมองหลับ (Nervous Sleep) คำว่าหลับมากจากภาษาละตินว่า ฮิฟโนส (Hypnos)เเปลว่า นอน หลับ ดร.เจมส์ เบรด  ชาวอังกฤษ เป็นผู้นำมาใช้ก่อนใครๆเเละเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้

Credit : โดยหนังสือ Psy - Q เชิงอรรถจิตวิทยา   โดย กิติกร มีทรัพย์  สำนักพิมพ์ มติชน ราคาเล่มละ 156 บาท

Comment

Comment:

Tweet

#2 By บัณฑิต (103.7.57.18|115.67.64.120) on 2012-05-29 20:04

#1 By บัณฑิต (103.7.57.18|115.67.64.120) on 2012-05-29 19:58