เเมสฮิสทีเรีย

posted on 02 Aug 2008 11:22 by thanos

เเมสฮิสทีเรีย เเมสฮิสทีเรีย (Mass Hysteria)

มีชื่อพากย์ไทยว่า อุปาทานระบาดหมู่  ซึ่งไม่สู้นิยมเรียก เพราะไม่สื่อความหมายมากมายนัก  เป้นอาการสะวังสวายคล้ายผีเข้า  ร่ำให้ คร่ำครวญ หวีดร้อง ชักกระตุก ฟูมฟาย บางราย เเสดงอาการเอะอะดุดันน่ากลัว  มักเป็นกับสตรี  โดนเฉพาะสตรีวัยรุ่นผู้อยู่ในสังคมปิด เช่น ในชั้นเรียนหรือในโรงงาน เมื่อคนใดคนหนึ่งมีอาการก็จะระบาดไปยังเพื่อนข้างเคียง  เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่(Chain Reaction) ในเวลาไม่นานนักก็จะเกิดอาการคล้ายผีเข้าเป็นกลุ่มใหญ่ 

Credit : โดยหนังสือ Psy - Q เชิงอรรถจิตวิทยา   โดย กิติกร มีทรัพย์  สำนักพิมพ์ มติชน ราคาเล่มละ 156 บาท

Comment

Comment:

Tweet