สตอกโฮล็ม ซินโดรม

posted on 02 Aug 2008 11:22 by thanos

สตอกโฮล็ม ซินโดรมสตอกโฮล์ม ซินโดรม (Stockholm Syndrome)

ป็นกลุ่มอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional bond)อย่างรุนเเรงระหว่าง ผู้เป็นตัวประกัน กับผู้จับตัวประกัน (ซึ่งอาจมิใช่โจรร้ายเสมอไป)กล่าวคือ ผู้เป็นตัวประกันเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เข้าข้าง ไม่เว้นเเม้กระทั้งเกิดความรู้สึกรักใครไม่ตรีเชิงชู้สาวต่างๆ กรณีตัวประกันเป็นหญิงเเละผู้จับตัวเป็นผู้ชายหรือในทางกลับกัน กลุ่มอาการเช่นนี้ทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหาการจับตัวประกัน การปราบปรามการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ หรือ เพื่อการจัดการตามกฏหมาย  ทำให้ผุ้จับตัวประกันไม่ว่าจะเป็นสลัดอากาศ ใจรเรียกค่าไถ่ หรือ ผู้นิยความรุนเเรงทางการเมือง อยู่ในฐานะได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามโดยทันที 

Credit : โดยหนังสือ Psy - Q เชิงอรรถจิตวิทยา   โดย กิติกร มีทรัพย์  สำนักพิมพ์ มติชน ราคาเล่มละ 156 บาท

Comment

Comment:

Tweet